manifesti

Kuusiston Taidekartano – yhden naisen unelma aikalaistaiteen ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävän miljöön tasavertaisesta kohtaamisesta uudenlaista vaurautta tuottavalla tavalla

  • onnellinen tulevaisuus rakentuu kulttuurisesta menneisyydestä nousevan omintakeisuuden ja ymmärryksen varaan
  • outous on voimaa
  • tiede jäsentää tietomaailmaa oman logiikkansa kautta, taide avaa uuden järjestyksen tiedon, tunteiden ja aistimusten välille
  • taide kuuluu kaikille – taide avaa mahdollisuuden nähdä toisin, oivaltaa ja nauttia

Taito nähdä

Taidetta ei tehdä katseltavaksi
taide katselee meitä
Se mikä on taidetta muille
ei välttämättä ole sitä minulle
eikä liioin samasta syystä
ja päinvastoin

Se mikä oli tai ei ollut
taidetta minulle jokin aika sitten
on aikaa myöten saattanut menettää
sen arvon tai saa sen
ja kenties menettää ja saada taas
Taide siis ei ole esine
vaan kokemus

Kyetäksemme tajuamaan sitä
meidän täytyy ottaa se vastaan
sen vuoksi taide on siellä
missä taide tarttuu meihin kiinni

Aineellisen hyödyn jakelu on jakamista – osittamista
Henkisen hyödyn jakelu on levittämistä – moninkertaistamista
Haltuunottaminen tuottaa omistamista
Käsittäminen tuottaa oivalluksen

runot Josef Albers