manifesti

Kuusiston Taidekartano – unelma aikalaistaiteen ja kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävän miljöön tasavertaisesta kohtaamisesta uudenlaista vaurautta tuottavalla tavalla

• onnellinen tulevaisuus rakentuu kulttuurisesta menneisyydestä nousevan omintakeisuuden ja ymmärryksen varaan

• outous on voimaa

• tiede jäsentää tietomaailmaa oman logiikkansa kautta, taide avaa uuden järjestyksen tiedon, tunteiden ja aistimusten välille

• taide kuuluu kaikille – avaa mahdollisuuden nähdä toisin, oivaltaa ja nauttia