Moniaistinen kulttuurikokemus Taidekartanossa

Kuusiston Taidekartano on kesäisin aikalaistaiteen ja ainutlaatuisen kulttuurihistoriallisen miljöön kohtaamispaikka. Luonnonäänien ja – valon kanssa koettuna taide vaikuttaa taiteilijaan, kokijaan ja saatuun tulkintaan. Kokija jatkaa Kuusiston vuosisataista kulttuurin vuorovaikutusperinnettä.

’Tarvitsemme taidetta voidaksemme kuvitella uudenlaisen maailman’, kirjoittaa elokuvaohjaaja Selma Vilhunen Ylen kolumnissaan 24.1.2019:  ’Aikana, jolloin meidän on ihmiskuntana löydettävä elämämme merkityksellisyys uudelleen, kun kulutusjuhla ei ole enää vaihtoehto, tarvitsemme taidetta kipeämmin kuin koskaan. Me tarvitsemme sitä voidaksemme kuvitella uudenlaisen maailman. Yhteiskuntana meidän on syytä tehdä kaikkemme, jotta taiteemme olisi mahdollisimman moniäänistä ja laadukasta, ja jotta se olisi ihan kaikkien saatavilla.’

manifesti

Kuusiston Taidekartano – yhden naisen unelma aikalaistaiteen ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävän miljöön tasavertaisesta kohtaamisesta uudenlaista vaurautta tuottavalla tavalla

  • onnellinen tulevaisuus rakentuu kulttuurisesta menneisyydestä nousevan omintakeisuuden ja ymmärryksen varaan
  • outous on voimaa
  • tiede jäsentää tietomaailmaa oman logiikkansa kautta, taide avaa uuden järjestyksen tiedon, tunteiden ja aistimusten välille
  • taide kuuluu kaikille – taide avaa mahdollisuuden nähdä toisin, oivaltaa ja nauttia

Taidekartanon perustaja on Merja Markkula, taiteilija, tutkija, kehitysbiologian dosentti.