Kuusiston kulttuurihistoriallinen alue

Kuusiston kartanon ja linnanraunion alue

Kuusiston saaren itäinen kärki on kulttuurihistoriallisesti ja luonnon- ja virkistyskäyttöarvoiltaan merkittävä, vierailijalle yhtenäinen alue. 

Kuusiston saaren itäisen kärjen, kartanon ja linnaraunioiden alueella kulkee Kuusiston kulttuuri- ja luontopolku. Polun varrella näet kartanorakennuksen, vanhoja kivijalkoja, raunioita, niittyjä, kartanopihaa, puutarhaa, lehtoa, metsää ja rantoja ja havaitset miten aika ja ihminen jättävät jälkensä muuttuvaan maisemaan. Kuusiston Taidekartanon valitsemien taiteilijoiden teoksia on koettavana polun varrella ja kartanon lähiympäristössä. Taidekartano tarjoaa hetken osallisuuden elävään kulttuuriperintöön arvokkaassa, ikivanhassa kulttuuriympäristössä. Kuuntele Äänitarinoita kartanopuutarhasta ja teoksista ja tutustu polkuun. Katso Kuusiston Taidekartanon kulttuuripolun karttaa suunnistaessasi alueella. Katso taideteoksista tarkemmin Kuusiston Taidekartanon kulttuuripolku.

Kuusiston kulttuuri- ja luontopolku kulkee kartanon ja linnanraunioiden vaihtelevassa kulttuurimaisemassa.

Taidekartano edistää alueella ekologisesti, eettisesti ja esteettisesti kestävän kehityksen kulttuuria. Arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttäminen ja heikentyneiden perinnebiotooppiolosuhteiden korjaaminen edellyttää, että alue saadaan uudelleen jatkuvan hoidon piiriin kuten niittäminen, laiduntaminen ja lahopuun säilyttäminen. Nyt kartanon vanhaa pihapiiriä kunnostetaankin vuosikymmenien tauon jälkeen ja tavoitteena on  luoda historiallisesta, osittain muinaismuistosäädösten alaisesta alueesta toistuvasti kutsuva virkistysalue kaikenikäisille. Suunnitelmallisen kunnostustyön mahdollistavat Senaatti-kiinteistöt ja Museovirasto omalla alueellaan. Ympäristöhallinnon toimijat (ELY-keskus, Metsähallitus, ympäristöministeriö, kulttuuriministeriö) toimivat valtakunnallisten ohjelmien puitteissa tavoitteena paremmin säilyttää ympäristömme tuleville sukupolville.

Kappelinmäen laelta avautuu merinäköala. Paikalla retkipöytiä.

Lisätietoja alueen historiasta ja luonnosta löytyy monista eri lähteistä. Kannattaa tutustua ympäristöhallinnon luonnonsuojelutietouteen Kappelinmäen luonnonsuojelualueesta sekä Kuusistonlahden rantojen ja vesien suojelualueesta. Kuusistonlahden Fiskarinsuntin lintutorni on aivan kartanon näköpiirissä.

Kuusiston linnanraunioiden alue on myös tärkeä Metsähallituksen virkistyskäyttöalue. Lisätietoja alueen luonnosta, linnustosta ja historiasta löytyy Kuusiston piispanlinnanrauniot.