Kuusiston kulttuurihistoriallinen alue

Kuusiston kartanon ja linnanraunion alue

Kuusiston saaren itäinen kärki on kulttuurihistoriallisesti ja luonnon- ja virkistyskäyttöarvoiltaan merkittävä alue. Lisätietoja alueen historiasta ja luonnosta löytyy paljon. Tässä alla muutama sivu, joihin voi tutustua.

Kuusiston kartano (Museovirasto) Musevirasto on kunnostanut kartanoa muutamaan otteeseen.

Inventointi Kuusiston kartano Kaarina Kuusiston kartano ja piispanlinnan rauniot Rakennushistoriaselvitys Osa 2 Inventointi 2016 (päärakennuksesta tietoa) Kartanorakennus on rakennushistoriallisesti arvokas.

Kuusiston piispanlinnan rauniot (Luontoon) Kuusiston linnanraunioiden alue on myös tärkeä Metsähallituksen virkistyskäyttöalue.

Tutustu luontopolkuun

Kuusiston Taidekartanon ja  linnanraunioiden väliin jää Kappelinmäen suojelualue, jossa on kulttuuri- ja luontopolku. Kappelinmäen kulttuuri – ja luontopolku (3,2 km) (Visit Kaarina)

Taidekartanon aloitteesta useiden taiteilijoiden puuveistoksia on koettavana Kuusiston kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella Kappelinmäen kulttuuri- ja luontopolun maisemissa. Katso teoksista tarkemmin lahopuuveistospolku.

 

Kappelimäen laella löytyy taukopaikka