Kuusiston kulttuurihistoriallinen alue

Kuusiston kartanon ja linnanraunion alue

Kuusiston saaren itäinen kärki on kulttuurihistoriallisesti ja luonnon- ja virkistyskäyttöarvoiltaan merkittävä, vierailijalle yhtenäinen alue.  Taidekartano tarjoaa hetken osallisuuden elävään kulttuuriperintöön arvokkaassa, ikivanhassa kulttuuriympäristössä.

Taidekartano edistää ekologisesti, eettisesti ja esteettisesti kestävän kehityksen kulttuuria. Arvokkaan perinneympäristön säilyttäminen ja heikentyneiden biotooppiolosuhteiden korjaaminen edellyttää, että ne saadaan uudelleen jatkuvan hoidon piiriin kuten niittäminen, laiduntaminen ja lahopuun säilyttäminen. Nyt kartanon vanhaa pihapiiriä kunnostetaankin vuosikymmenien tauon jälkeen ja tavoitteena on  luoda historiallisesta, osittain muinaismuistosäädösten alaisesta alueesta toistuvasti kutsuva virkistysalue kaikenikäisille. Suunnitelmallisen kunnostustyön mahdollistavat Senaatti-kiinteistöt ja Museovirasto omalla alueellaan. Ympäristöhallinnon toimijat (ELY-keskus, Metsähallitus, ympäristöministeriö, kulttuuriministeriö) toimivat valtakunnallisten ohjelmien puitteissa tavoitteena paremmin säilyttää ympäristömme tuleville sukupolville.

Kuusiston saaren itäisen kärjen alueella kulkee  Kuusiston kulttuuri- ja luontopolku. Taidekartanon valitsemien  taiteilijoiden teoksia on koettavana em. polun varrella ja kartanon lähiympäristössä. Katso teoksista tarkemmin Kuusiston Taidekartanon kulttuuripolku.

Kappelinmäen laelta avautuu näköala merelle. Paikalla  myös  retkipöytiä.

Lisätietoja alueen historiasta ja luonnosta löytyy monista eri lähteistä. Kannattaa tutustua ympäristöhallinnon luonnonsuojelutietouteen Kappelinmäen luonnonsuojelualueesta sekä Kuusistonlahden rantojen ja vesien suojelualueesta.  Kuusistonlahden Fiskarinsuntin lintutorni on aivan kartanon näköpiirissä.

Senaatti-kiinteistöt on kunnostanut kartanoa muutamaan otteeseen, viimeksi vuonna 2020  ja rakennusten korjaustoiminta jatkuu edelleen.  Kartanon päärakennus on rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti arvokas. Lisätietoja Inventointi Kuusiston kartano Kaarina Kuusiston kartano ja piispanlinnan rauniot Rakennushistoriaselvitys Osa 2 Inventointi 2016.  

Kuusiston linnanraunioiden alue on myös tärkeä Metsähallituksen virkistyskäyttöalue. Lisätietoja alueen luonnosta, linnustosta ja historiasta löytyy Kuusiston piispanlinnanrauniot.