Manifesti

Kuusiston Taidekartano – unelma aikalaistaiteen ja kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävän miljöön tasavertaisesta kohtaamisesta uudenlaista vaurautta tuottavalla tavalla.

 

• Onnellinen tulevaisuus rakentuu kulttuurisesta menneisyydestä nousevan omintakeisuuden ja ymmärryksen varaan.

• Pienen kielialueen ja syrjäisen maailmankolkan väen outous on voimaa.

• Tiede jäsentää tietomaailmaa oman logiikkansa kautta, taide avaa uuden järjestyksen tiedon, tunteiden ja aistimusten välille.

• Taide kuuluu kaikille. Se avaa mahdollisuuden nähdä toisin, oivaltaa ja nauttia.