Manifesti

Kuusiston Taidekartano – unelma aikalaistaiteen ja kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävän miljöön tasavertaisesta kohtaamisesta uudenlaista vaurautta tuottavalla tavalla

 

• Onnellinen tulevaisuus rakentuu kulttuurisesta menneisyydestä nousevan omintakeisuuden ja ymmärryksen varaan

• Pienen kielialueen ja syrjäisen maailmankolkan väen outous on voimaa

• Tiede jäsentää tietomaailmaa oman logiikkansa kautta, taide avaa uuden järjestyksen tiedon, tunteiden ja aistimusten välille

• Taide kuuluu kaikille. Se avaa mahdollisuuden nähdä toisin, oivaltaa ja nauttia